Ori-Oxi Theatre /প্রাচ্য-প্রতীচ্য নাট্যশালা


Ori-Oxi Theatre /প্রাচ্য-প্রতীচ্য নাট্যশালা  är ett internationell teaterprojekt. Bilderna ovan är från föreställningen Vargen och ministern på Teater Blanca, Uppsala.


Shalbon Bihar

Learn more about the Indigenous Institute of Educational and Cultural Development – a charitable vocational educational institute