Saturday, April 24, 2021

Min vän Zurab Rtveliashvili


"Hans civilt olydiga texter agerade 2003 både startskott och ledmotiv till den pacifistiska »Rosenrevolutionen» i Georgien."


Vi är ledsna att meddela att vår vän och kollega, Stockholms före detta fristadsförfattare Zurab Rtveliashvili idag har avlidit i sitt hem i Tblisi, Georgien. Han fick pankreatitcancer för några veckor sedan, och vi har haft kontakt med honom och hans familj varje dag de senaste veckorna. Han var under behandling på Aversi Clinic i Tbilisi. Han lämnar efter sig sin fru, två söner och många vänner som nu sörjer honom.

Zurab Rtveliashvili var fristadsförfattare 2009-2011 och hade aktiva litterära aktiviteter i Uppsala och Stockholm mest genom Litteraturaturcentrum. Hans dikter blev översatta till bland annat bengali, engelska, svenska, tyska och franska.

Smockadoll förlag publicerade hans diktsamling Poesins diktatur på svenska 2016. Den fick Saba Literary Award för bästa poesisamling i hans hemland efter att den släpptes där 2018. Han har deltagit i flertal svenska antologier som publicerats av Litteraturcentrum Uppsala de senaste åren.

År 2018 var han en av de georgiska litterära personligheterna som presenterades i landets Guest of Honor-program för Frankfurts bokmässa och var värd för evenemanget som introducerade den georgiska scenen för läsare i Leipzig.

Zurab Rtveliashvili föddes i Kazakstan 1967 men växte upp i Georgiens huvudstad Tbilisi. Han började skriva dikter på georgiska redan i nioårsåldern men tog sedermera universitetsexamen i rättsvetenskap innan hans dadaistiska tendenser fick ta överhanden på 1990-talet. Hans civilt olydiga texter agerade 2003 både startskott och ledmotiv till den pacifistiska »Rosenrevolutionen» i Georgien. Under de följande åren hann han även med att ideligen arresteras för sina framträdanden samt avtjäna ett kortare fängelsestraff som samvetsfånge. Europadomstolen dömde 2012 staten Georgien för att ha brutit mot de mänskliga rättigheterna på ett flertal punkter gentemot Zurab Rtveliashvili.

Uppsala den 20 april 2021

Anisur Rahman, ledamot i Författarförbundets styrelse och före detta fristadsförfattare


Photo https://burusi.files.wordpress.com/2010/09/30420_1430920423048_1533994667_31038432_3003093_n.jpg

Dikterna nedan skickade Zurab Rtveliashvili till Litteraturcentrum Uppsalas kommande antologi Från ett avlägsets land.

Love Police

For ‘Tbilisi Ltd’


What will happen in the town (?)

No one knows anything

The love police rushes along the road

as if thought the sky.


What will happen on this street

will be clear at the beginning of the street.

The love police

rushes along the road! Rushes thought the sky!


It has never been the case in the town

that everyone liked each other.

Believe me, it will never happen-

someone will always be a bit of a prick (!)


The full moon is visible in the sky.

The road has lost its verges,

pot-bellied vampires

gather near the blood bank (!)


What will happen in the tows (?)…

No one knows anything

until the love police

coms along the road…


Untitled

Shoot it in one breath, in one take!

Shoot with your heart and shoot it with your eyes, shoot it

between one inhalation and one exhalation!

Until the image gets cold.

Until the crystals in the pupils of your eye wear out.

Until the last supper turns into gastronomic revelries, shoot it!

Shoot if from your own wide platter of desires!

Shoot it until the next planned explosion smashes the glass

Facades of dead theatres and libraries!

Until the Saviour kicks out the busy prostitutes who settled in

The centres of world trade, shoot it!

Until a terrorist full of rotten meat pies rushes

To number 60, Wall street, shoot it!… #


Zurab Rtveliashvili


0 kommentarer:

Post a Comment

Shalbon Bihar

Learn more about the Indigenous Institute of Educational and Cultural Development – a charitable vocational educational institute