Thursday, February 14, 2019

Ny monolog publicerad: Jag är Sheikh Mujib

Bengalisk-svenske författaren Anisur Rahmans episka monolog Jag är Sheikh Mujib skildrar nittonhundratalets frihetskamp på Indiska subkontinenten genom Sheikh Mujibur Rahmans röst – från den brittiska kolonialtiden fram till det självständiga Bangladeshs första trevande år under hans ledarskap. Längs vägen kom denna politiska kamp i hög grad också att handla om rätten till sitt eget språk.

Anisur Rahman (f. 1978) är bosatt i Uppsala sedan 2009. Han är författare till ett flertal verk på bengaliska: diktsamlingar, pjäser, noveller, romaner och barnböcker. Ami Sheikh Mujib utgavs i Dhaka 2017. På svenska finns sedan tidigare bland annat diktsamlingen Sex årstider (2012) och novellsamlingen Diskouppdraget och andra berättelser (2016).

2019 fyller Smockadoll förlag tio år. Och Anisur Rahman tioårsjubilerar som en del av det svenska kulturlivet.

» Boken är utgiven på Smockadoll förlag

ENGLISH | Bengalese-Swedish writer Anisur Rahman is publishing a Swedish translation of the epic monologue Ami Sheikh Mujib: Jag är Sheikh Mujib.

In the voice of Sheikh Mujibur Rahman it depicts the freedom struggle of the 20th century on the Indian subcontinent – from the Brittish colonial era to the first steps of an independent Bangladesh. Along the road, this political struggle also came to be about the right to have your own language.

Anisur Rahman (b. 1978) lives in Uppsala, Sweden. He is the author of several books in Bengali: poetry collections, plays, short stories, novels, children’s books. Ami Sheikh Mujib [I am Sheikh Mujib] was first published in Dhaka in 2017. Jag är Sheikh Mujib is his third book to be published by Smockadoll förlag.

Shalbon Bihar

Learn more about the Indigenous Institute of Educational and Cultural Development – a charitable vocational educational institute